Running Lights

GDPR

Rätt och riktig personuppgiftshantering

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), som började gälla 25 maj 2018, vill MPGI informera om hur vi sköter vår personuppgiftsbehandling.

Styrelsen är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi behandlar i vårt medlemsregister. De uppgifter som där be-hand-las är namn, adress och e-post. Syftet med behandlingen är att ha en uppdaterad medlemslista, sköta utskick av vår tidning samt administrera betalningar såsom utlägg och medlemsavgifter. Uppgifterna lämnas genom ett biträdesavtal vidare till Mediahuset i Göteborg AB som sköter utskick av tidningen, i övrigt lämnas uppgifterna inte vidare till andra parter.

Vill du veta vilka uppgifter MPGI behandlar om just dig eller vill du begära rättelse eller borttag, kontakta oss via mpgi@polisen.se.

Styrelsen via Karl Dannestam

Till toppen